AGORA 3D project

Het herhaalde gebruik van museum collecties voor sommige onderzoeken kan nadelig zijn voor de optimale bewaring van een object/specimen. Het digitaliseren van de collecties zorgt ervoor dat unieke stukken bewaard blijven en vergemakkelijkt het wetenschappelijk onderzoek.

Het AGORA 3D consortium is samengesteld uit 4 Belgische Federale wetenschappelijke instellingen (BELSPO).

  1. het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;
  2. het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;
  3. de Koninklijke Musea Instituten voor Kunst en Geschiedenis;
  4. het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.