De drie grote pijlers waarop een museum steunt zijn het bewaren, onderzoeken en tentoonstellen van de collectie. Zowel de interesses als de verwachtingen van het publiek evolueren continu net zoals de technologische ontwikkelingen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor een museum steeds groter alsook de uitdagingen waar het voor staat.

Ten eerste zijn er door de technologische vooruitgang steeds meer aanvragen voor analyses die een destructieve staalname vereisen. Daarom is het wenselijk dat er een back-up gemaakt kan worden vóór de vernietigende staalname. Een bijkomend probleem is dat door deze evolutie de meeste nieuwe stukken nooit tot in de fysische collectie van de wetenschappelijke instelling komen.

Ten tweede moeten we er vanuit gaan dat artefacten van onschatbare waarde verloren kunnen gaan in rampen van menselijke of natuurlijke oorsprong. Het is dan ook belangrijk ze hiertegen te vrijwaren.

Ten laatste zijn de verwachtingen van het publiek verhoogd en is er een grote vraag naar meer en vooral nieuwe en innovatieve media.

Digitaliseren met hoge resolutie kan deze verschillende problemen oplossen door:

 1. een virtueel object te creëren met de hoogst mogelijke resolutie zodat het origineel bewaard blijft;
 2. de collecties uit te breiden zowel op strikt kwantitatief vlak als wat betreft de wetenschappelijke waarde;
 3. blijvend toegang te behouden tot gerepatrieerde specimens voor wetenschappelijk onderzoek;
 4. fysische reproducties te maken die tentoongesteld kunnen worden in de musea.

Het is op basis hiervan dat het AGORA 3D project het levenslicht zag.

3D-model van het rendiergewei uit de Trou Magritte
©KBIN

Het Agora 3D consortium is samengesteld uit 4 Belgische Federale Wetenschappelijke Instellingen uit de Pool "Natuur" en de pole "Kunst". Deze instituten zijn de volgende:

 1. • het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;
 2. • het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;
 3. • de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;
 4. • het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

AGORA 3D

Doelstellingen:

 1. Analyseren van verschillende onschadelijke digitale technieken;
 2. Hoge resolutie 3D-digitalisering van de federale Natuurhistorische collecties en het federaal Cultureel Erfgoed;
 3. Combineren van verschillende methoden en technieken;
 4. Streven naar het opstellen van een algemeen protocol en aanbevelingen;
 5. Het ontwikkelen van nieuwe technieken is niet de focus. Deze ligt vooral op het toepassen van de reeds bestaande technieken op een zo efficiënt mogelijke manier.
 6. Verschillende 3D-digitaliserings technieken evalueren, met speciale aandacht voor de 'Open Source' technologieën;

Een grote verscheidenheid aan casestudies
©KMKG & ©KBIN